Kakovost

Zavezanost h kakovosti celotnega poslovanja je odločilnega pomena za dolgoročno poslovno uspešnost našega podjetja. Da bi poslovanje celovito obvladovali, smo upoštevali notranje in zunanje dejavnike, ki vplivajo na naše delovanje in naše proizvode in sprejeli naslednje usmeritve:

  • Osredotočeni smo na zadovoljstvo kupcev in prilagajanje njihovim zahtevam.
  • Ostajamo dolgoročni partner obstoječim kupcem in z njimi povečujemo obseg poslovanja ter postajamo zanesljiv partner novim kupcem (tudi z vključevanjem v njihove razvojne cikle in osvajanjem tehnologije izdelave).
  • Uresničujemo pogodbene obveznosti do naših naročnikov
  • Stalno razvijamo in izboljšujemo vse ključne poslovne procese podjetja, ki omogočajo uresničevanje vizije ter poslovnih ciljev.
  • Razvijamo nove programe, spoznavamo nove materiale, uvajamo nove tehnologije in investiramo z namenom doseganja višje dodane vrednosti naših končnih izdelkov.
  • Povečujemo konkurenčnost z nižanjem stroškov in čim boljšo izrabo delovnih sredstev ob nenehnem izboljševanju organizacije dela in stalnem izobraževanju.
  • Medsebojno si zaupamo, spodbujamo ustvarjalnost in skrbimo za stalni osebni razvoj zaposlenih.
  • Odprti smo do mnenj, pobud in ocen iz našega poslovnega okolja ter iščemo rešitve v vzajemno dobro.
  • Pozitivno gledamo v prihodnost in sprejemamo nove izzive.

 

Kot pripomoček za obvladovanje kakovosti nam je v pomoč mednarodni standard za sistem vodenja kakovosti ISO 9001:2015.

ISO 9001 - 2015 (IQNET)
ISO 9001 - 2015 (SIQ)