Poslanstvo in vizija podjetja

Poslanstvo

Poslanstvo podjetja je usmerjena v višjo kakovost proizvodov in poslovanja. Kakovost in uspešnost se dosega na podlagi sistematičnih prizadevanj za izboljševanje in dvig uspešnosti in odličnosti na vseh ravneh.

Vision_1

Vizija

Vizija podjetja je strmeti k tehnološkemu razvoju na najvišji ravni in tako zadovoljevati potrebe naših kupcev .